.

Milan Čaloun

marketing management

obsahový marketing & copywriting

Kdo jsem?

Jsem manažer kovaný marketingem. Chcete-li, můžete se dozvědět více.

Co je mým posláním?

Pomáhám živnostníkům a malým a středním firmám k dosažení jejich cílů. Někdy nejprve ten správný cíl hledáme a až pak se soustředíme na to, jak jej dosáhnout.

Jak pracuji?

Můžete mě vnímat jako externího marketingového manažera či dodavatele marketingu na klíč. Každopádně jsem freelancer – česky řečeno volnonožec.

Jaká je má specializace?

Specializuji se především na marketingový management - řízení marketingových aktivit. Pokud mi to mé vytížení a velikost projektu dovolí, věnuji se obsahovému marketingu a copywritingu. V takovém případě spravuji různé komunikační kanály - webové stránky, sociální sítě, direct-mailing a další.

Jaká je má přidaná hodnota?

Tou je rozhodně šířka záběru. Aniž bych cíleně další marketingové služby nabízel, musím je do potřebné hloubky sám ovládat. Jen tak totiž mohu kvalifikovaně zhodnotit výstupy ostatních subdodavatelů a nést za ně manažerskou zodpovědnost. Za více jak 15 let praxe jsem osobně používal celou řadu nástrojů a platforem. Moje know-how zahrnuje také SEO, PPC, Facebook Ads, návrhy webů, UX webů a další. Nutnou součástí je také znalost aktuální GDPR problematiky v oblasti marketingu.

Jaké jsou mé zásady?

Respektuji všechny morální zásady, které mohou klienti oprávněně očekávat. Obzvláště bych zdůraznil tyto tři: 1) Nikdy nepracuji současně pro dva subjekty, které se nacházejí v postavení přímé konkurence v rámci jejich hlavních cílových trhů. 2) Informace, které se v průběhu spolupráce dozvím, zůstanou navždy obchodním tajemstvím. 3) Přes dohodnutý termín odevzdání práce nejede vlak.

Jaké jsou mé požadavky?

Ve většině případů požaduji platbu předem ve formě zúčtovatelné zálohy.

Jak si cením své práce?

Základní hodinová sazba pro jednorázové konzultace činní 950 Kč bez DPH za hodinu práce. Pro projekty stanovuji hodinovou sazbu individuálně, zpravidla s ohledem na předpokládaný objem spolupráce. Prvotní seznamovací schůzku v rozsahu jedné hodiny poskytuji ZDARMA.

Máte další otázky?

Rád vám je zodpovím! V takovém případě mě, prosím, kontaktujte.

. Milan Čaloun